TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP

Đối với cộng đồng:

Chúng tôi chú trọng đến cộng đồng
Dù vẫn còn là doanh nghiệp nhỏ nhưng Liên Châu rất chú trọng đến trách nhiệm đối với cộng đồng. Liên Châu tổ chức các hoạt động thiện nguyện một cách thường xuyên và khuyến khích các nhân viên tham gia. Thông qua các hoạt động đó, chúng tôi mong muốn đóng góp sức mình để xây dựng thế giới ngày càng tốt đẹp hơn, và qua đó giúp cho nhân viên mình hiểu, thông cảm và chia sẻ với những người xung quanh.

 Đối với môi trường:

Trong suốt quá trình sản xuất, chúng tôi kiểm soát chặt chẽ và nỗ lực tối đa để việc tác động đến môi trường là nhỏ nhất. Chúng tôi ý thức được vai trò quan trọng của việc bảo vệ môi trường, điều đó thể hiện trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Chúng tôi kiểm soát các tác động đến môi trường trên khí thải, nước thải, các chất cấm và các chất thải nguy hại. Với mục đích hạn chế các chất thải hóa học của chuỗi cung ứng của ngành thời trang và giày dép, chúng tôi đồng hành với khách hàng của mình cho chương trình ZDHC (không chất thải hóa học nguy hại đến môi trường)

 Đối với nhân viên:

Chúng tôi nhắm đến việc xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, an toàn và tôn trọng mọi người. Với chúng tôi, con người chính là cốt lõi và là nền tảng cho sự phát triển lâu dài và bền vững. Chúng tôi chú trọng, quan tâm đến cuộc sống của nhân viên và hướng đến xây dựng một môi trường làm việc nơi mà nhân viên làm việc một cách thoải mái và cảm nhận đỏ như là ngôi nhà thứ hai của mình. Liên Châu phải là nơi mà nhân viên được thể hiện kĩ năng, trình bày ý kiến một cách tự do và cống hiến hết mình vì sự phát triển của công ty.

page