SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Sản phẩm thân thiện: ngoài việc xây dựng các hệ thống quản lí, quản trị phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững, Liên Châu hướng đến việc hợp tác và khuyến khích khách hàng sử dụng các sản phẩm có nguyên liệu thân thiện với môi trường, như các sản phẩm từ sợi tái chế, hoặc tái sử dụng các phế thải trong nhà máy để trở thành những sản phẩm có ích.

 

 

 
page