GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG

  1. Điện mặt trời: sử dụng năng lượng tái tạo là một trong những dự án và cam kết của Liên Châu trong quá trình phát triển của mình, nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường. Với tỉ lệ sử dụng lượng điện tái tạo hiện tại là gần 50%, Liên Châu đặt mục tiêu sẽ đạt trên 80% cho đến năm 2024.
 
  1. Giải pháp chiếu sáng: Nhằm tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng, song song với việc sử dụng điện mặt trời vào sản xuất, hiện tại các thiết bị chiếu sáng ngoài xưởng của Liên Châu đều đang sử dụng năng lượng tái tạo là điện mặt trời.
 
  1. Nguyên liệu đốt: Ý thức được rằng than đá là một trong những nguồn thải CO2 lớn và tác động nhiều đến môi trường, từ 2016 Liên Châu đã sử dụng nguyên liệu đốt là mùn cửa, củi ép mang lại nhiệt lượng và hiệu quả cao và giảm thải CO2 ra ngoài môi trường một cách hiệu quả.

 

page