MỤC TIÊU

Chúng tôi tập trung vào cải tiến liên tục nhằm để gia tăng năng suất, tối ưu hóa chi phí và rút ngắn thời gian đáp ứng các yêu cầu của khách hàng để đạt đến mục tiêu là "đồng hành với số lượng lớn khách hàng cuối trên toàn thế giới". Với các mục tiêu cụ thể:
Cải tiến liên tục
Gia tăng năng suất
Giao hàng nhanh chóng
Tăng trưởng

 

page