PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Cam kết của chúng tôi cho tương lai
Chúng tôi cam kết, phát triển bền vững là nền tảng và là kim chỉ nam cho sự vận hành và phát triển của chúng tôi.

Tổng quan:
Phát triển bền vững là một yếu tố trọng yếu được đưa vào xem xét trong tất cả các hoạt động kinh doanh của Liên Châu, từ việc lựa chọn các nhà cung cấp có đủ điều kiện cung cấp các sản phẩm bền vững và có nền tảng hoạt động bền vững, cho đến việc lựa chọn các giải pháp trong hoạt động nội bộ, cho đến cung cấp các loại sản phẩm bền vững cho khách hàng. Chúng tôi ý thức được rằng, những hoạt động của nhà máy dù ít hay nhiều đều có phát thải CO2 và gây ra các hiệu ứng nhà kính. Do đó, chúng tôi đã thực hiện đo lường và đặt mục tiêu giảm phát thải CO2 hàng năm. Trong năm 2021, Liên Châu đã giảm được 20% lượng phát thải CO2, năng lượng tái tạo (điện mặt trời) được sử dụng chiếm 50% lượng điện của nhà máy. 
Một mục tiêu khác của chúng tôi là nâng cao được sản lượng sản phẩm sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường. Năm 2021, sản phẩm thân thiện với môi trường của chúng tôi chiếm 15% trên tổng sản lượng sản phẩm bán ra. Mục tiêu cho tới 2026, tổng sản lượng sản phẩm thân thiện môi trường sẽ chiếm trên 80%.

Hơn nữa, để nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy, chúng tôi đề cao Tiết giảm – Tái sử dụng – Tái chế. Các rác thải sợi Polyester được tái chế để đúc thành ống nhựa đóng gói hàng hóa.

Chúng tôi rất vui vì với những đóng góp của mình giúp cho chuỗi cung ứng trở nên xanh sạch hơn. Hãy cùng nhau bảo vệ trái đất và xây dựng tương lai bền vững.

 

 

article