CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN PHÒNG LAB

Doanh Nghiệp Tư Nhân Liên Châu luôn đảm bảo chất lượng lý tính cũng như hóa tính của sản phẩm theo tiêu chuẩn như khách hàng yêu cầu.

Phòng thí nghiệm nội bộ được trang bị  các loại máy kiểm tra cường độ lực kéo, ma sát, bền màu ánh sáng, bền màu giặt để đảm bảo mọi sản phẩm của Doanh Nghiệp Tư Nhân Liên Châu khi phát triển mẫu cũng như sản xuất đại trà đều đạt các yêu cầu như đã cam kết với khách hàng.

Ngoài các kết quả của phòng thí nghiệm nội bộ, mỗi năm một lần Doanh Nghiệp Tư Nhân Liên Châu đều gửi sản pham của mình tới các đơn vị có uy tín về thí nghiệm để làm các bài kiểm tra sản phẩm cam kết không sử dụng chất cấm, chất độc hại. những chứng nhận này có thời hạn 1 năm và được gửi tới khách hàng như một cam kết mạnh mẽ nhất về mặt chất lượng cho sản phẩm của chúng tôi