CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CỦA KHÁCH HÀNG

Ngoài việc cam kết các tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm, DNTN Liên Châu đã đáp ứng và hoàn thành xuất sắc hai cuộc thẩm định quan trọng của khách hàng Decathlon trong quá trình được xét duyệt làm nhà cung ứng chính thức:

1-     Thẩm định nhân sự

2-     Thẩm định quy trình chất lượng